Krok za krokiem do świata bez przemocy

kontrolujemy /edukujemy / pomagamy

Jesteś tutaj:
  • Happening przed Sądem Rejonowym dla m. Warszawy i debata w Fundacji Feminoteka

Happening przed Sądem Rejonowym dla m. Warszawy i debata w Fundacji Feminoteka

28. 11. 2015

25 listopada 2015 r. był początkiem 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze Względu na Płeć oraz Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. W ten właśnie dzień Fundacja Pozytywnych Zmian zorganizowała w Warszawie dwa wydarzenia dotyczące tematu przemocy domowej: happening pod Sądem Rejonowym oraz przedstawiła wyniki opracowanego przez nią raportu „Art. 207 k.k. - znęcanie się nad osobą najbliższą - monitoring śląskich sądów".

Happening

Fundacja Pozytywnych Zmian wraz z ART 207 Artystyczną Grupą Antyprzemocową oraz Fundacją Feminoteka zorganizowała happening przed Sądem Rejonowym dla m. Warszawy. Na happeningu odczytywane były autentyczne wyroki sądowe, które zapadały w sprawach z art 207 k.k. – znęcania się nad osobą najbliższą – wraz z komentarzami sprawców przemocy, dla których wyrok, zazwyczaj wydawany z warunkowym zawieszeniem wykonania kary, niewiele zmieniał w ich dotychczasowym życiu i zachowaniu. Happening informował o publikacji raportu, będącego podsumowaniem monitoringu wszystkich śląskich sądów rejonowych pod kątem rozpraw z art. 207 k.k., jaki Fundacja przeprowadziła w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2014 r.

Spotkanie

Tego samego dnia wieczorem odbyła się prezentacja wyników monitoringu oraz debata w siedzibie Fundacji Feminoteka z udziałem zaproszonych ekspertek i ekspertów: prof. Moniki Płatek, prawniczki; Agnieszki Podgórskiej z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska; Daniela Przygody – prawnika z Niebieskiej Linii, dr Sylwii Spurek – zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego Traktowania; Beaty Wiraszki-Berezy – głównej Specjalistki – Prokurator, Wydziału Prawa Karnego, Departamentu Legislacyjnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, mec. Grzegorza Wrony i Moniki Wieczorek – radczyni prawnej i ekspertki prawnej projektu oraz przedstawicielek Fundacji Pozytywnych Zmian: Anny Chęć i Aliny Kuli. Na spotkaniu była również obecna prof. Beata Gruszczyńska z Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego.

Główne założenia raportu przedstawiła Alina Kula. Mec. Monika Wieczorek, ekspertka prawna projektu, mówiła o ogromnej liczbie nieujawnionej przemocy. Prof. Monika Płatek, która ukończyła również aplikację sędziowską, zwróciła uwagę na ogólny brak refleksji nad etyką sędziowską. Poruszyła również kwestię patriarchalnego porządku, w którym ten, kto jest silniejszy, stosuje przemoc. Agnieszka Podgórska z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska mówiła o niuansach dostępu do informacji publicznej, a prawnik Daniel Przygoda z Niebieskiej Linii zwrócił uwagę na powszechność przemocy domowej, która jest lub była również udziałem osób orzekających w sprawach z art. 207 k.k.

Wszystkie obecne na spotkaniu osoby zgodziły się, że orzecznictwo i system pomocy w Polsce są dalekie od ideału. Dr Sylwia Spurek, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego Traktowania, powiedziała wprost, że system nie działa i w imieniu Rzecznika zadeklarowała zintensyfikowanie działań w temacie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Ostatnia część spotkania poświęcona była wspólnemu opracowywaniu listy działań, jakie potrzebne są do dalszej pracy w tym temacie.

Zaprosili nas:

25.11.2015 r. Stop przemocy wobec kobiet

25.11.2015 r. Wieczór RDC: 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć