Krok za krokiem do świata bez przemocy

kontrolujemy /edukujemy / pomagamy

Jesteś tutaj:

Dotacja instytucjonalna dla Fundacji

01. 03. 2018

Z dniem 1 marca rozpoczynamy nowe działania, mające na celu dalszy rozwój naszej Fundacji. Działania dofinansowane zostały z dotacji instytucjonalnych dla organizacji pozarządowych, które zajmują się ochroną praw człowieka, bronią zasad równości wszystkich obywateli, przeciwstawiają się wszelkim formom dyskryminacji, kontrolują funkcjonowanie instytucji publicznych, stoją na straży przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa, przyznawanych w konkursie przez Fundację im. Stefana Batorego.

Grant przeznaczony jest na działania: przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy wobec kobiet, monitoring sądów śląskich w sprawach o przemoc wobec kobiet, udzielanie porad i
asystowanie osobom doświadczającym przemocy, wzmacnianie kobiet i dziewczynek,
zorganizowanie  spotkania i spektaklu teatralnego dla sędziów, działania komunikacyjne i
fundraisingowe.

W ramach dotacji planujemy podjęcie takich działań jak:
- opracowanie i promocja oferty szkoleniowo-warsztatowej,
- rozwój działającej przy Fundacji Art. 207- Artystyczna Grupa Antyprzemocowa, stworzenie oferty i promocja spektakli dla dorosłych młodzieży i dzieci,
- szerzenie świadomości wśród środowiska sędziowskiego o tym, co dzieje się z kobietami doświadczającymi przemocy i o tym, jak ich praca przekłada się na realne życie,
- prowadzenie działań rzeczniczych i oddanie głosu doświadczającym przemocy kobietom,
- rozbudowa strony internetowej,
- rozwój i profesjonalizacja działań fundrisigowych.


Projekt realizowany ze środków otrzymanych od Fundacji im. Stefana Batorego