Krok za krokiem do świata bez przemocy

kontrolujemy /edukujemy / pomagamy

Artykuł 207 KK - Monitoring śląskich sądów

Działania dotyczące monitorowania sądów Fundacja Pozytywnych Zmian rozpoczęła we wrześniu 2014 roku, projektem pod nazwą "Art. 207 kk - znęcanie się nad osobą najbliższą - monitoring śląskich sądów".
Przeprowadzono monitoring sądów rejonowych na terenie woj. śląskiego w zakresie wyroków sądowych wydanych z art. 207 kodeksu karnego tj. znęcanie się nad osobą najbliższą, wydanych w latach 2012-2014. Porównano z danym z całej Polski.

Monitoring prowadzony był następujaco:
- do Sądów Rejonowych, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury zostały wysłane wnioski o informację publiczną dotyczące szerokiego zakresu pracy sądów, programu aplikacji sędziowskiej, orzekania z art 207 KK, uwzględniając aspekt przemocy wobec kobiet;
- informacje dotyczące orzeczeń sądowych z art 207 z terenu całej Polski pozyskano z Ministerstwa Sprawiedliwości;

- wolontariusze i wolontariuszki uczestniczyły/li w rozprawach w charakterze publiczności (Fundacja nadal prowadzi obserwacje rozpraw z art. 207 KK).

W ramach projektu zostały zorganizowane w roku 2014 i w pierwszym kwartale 2015 szkolenia dla obserwatorek i obserwatorów sądowych. Szkolenia odbyły się w Bielsku-Białej, Katowicach, Gliwicach, i Częstochowie w listopadzie i grudniu 2014 r.

Projekt zakończył się publikacją raportu zawierającego wnioski i rekomendacje. Fundacja kontynuuje działania związane z monitoringiem wymiaru sprawiedliwości.
Drugi raport z monitoringu orzekanych spraw z art. 207 k.k. za lata 2015-2016 opublikowano w maju 2017 r.
Analizujemy wyroki sądowe, uczestniczymy w rozprawach jako publiczność, osoba zaufania czy strona społeczna. 


DLA WOLONTARIUSZEK/WOLONTARIUSZY

Zachęcamy do współpracy i obserwacji rozpraw sądowych razem z nami, na terenie całego kraju. Można również odbyć u nas praktyki studenckie (uczestnicząc w rozprawach w miejscu swojego zamieszkania).
Kontakt:
Alina Kula –  tel. 695176240, alina.kula@pozytywnezmiany.org


Poniżej znajduje się plik do pobrania z aktualną listą rozpraw sądowych z art 207 k.k. w Sądach Rejonowych w Bielsku-Białej w

Wydziale IX przy ul. Adres: ul. Bogusławskiego 24 oraz przy Wydział III ul. 1 Maj 9.
Pobierz listę rozpraw sądowychFormularz wprowadzania danych dla obserwatorek/obserwatorów sądowych

 Aktualności: Artykuł 207 KK - Monitoring śląskich sądów

29. 12. 2015

Podsumowanie 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

2015 rok był dla Fundacji Pozytywnych Zmian czasem ogromnej aktywności, wielu działań na różnych polach, ale też ogromnej satysfakcji.

28. 11. 2015

Happening przed Sądem Rejonowym dla m. Warszawy i debata w Fundacji Feminoteka

25 listopada 2015 r. był początkiem 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze Względu na Płeć oraz Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. W ten właśnie dzień Fundacja Pozytywnych Zmian zorganizowała w Warszawie dwa wydarzenia dotyczące tematu przemocy domowej

23. 11. 2015

16 dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

Fundacja Pozytywnych Zmian jest jedną z organizatorek 16 dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć. Ogólnopolską akcję koordynuje Fundacja Autonomia.

20. 11. 2015

Po wyroku przemoc trwa dalej - relacja z happeningu

19 listopada pod Sądem Okręgowym w Katowicach odbył się happening „Po wyroku przemoc trwa dalej" przygotowany przez ART 207 Artystyczną Grupę Antyprzemocową i Fundację Pozytywnych Zmian. Celem happeningu było zwrócenie uwagi opinii publicznej na przytłaczającą ilość wyroków wydawanych w zawieszeniu w sprawach dotyczących przemocy domowej i nikłe stosowanie środków karnych oraz zapobiegawczych.