Krok za krokiem do świata bez przemocy

kontrolujemy /edukujemy / pomagamy

Jesteś tutaj:

Kontrola obywatelska

Fundacja Pozytywnych Zmian jest organizacją strażniczą/ watchdogową.

Co to oznacza?

Działania strażnicze, zwane inaczej kontrolą obywatelską, to monitorowanie/sprawdzanie, jak funkcjąonują poszczególne instytucje państwowe, jak realizowane są konkretne ustawy i przepisy, jak wydawane są publiczne pieniądze. Działania te mają na celu budowanie świadomego społeczeństwa, które ma dostęp do wszelkich informacji oraz podnoszenie standardów i przejrzystości działania instytucji publicznych.

Fundacja Pozytywnych Zmian zajmuje się kontrolą obywatelską, ponieważ uważamy, że obywatelska kontrola lokalnych władz, regionalnych oraz centralnych władź i instytucji publicznych utrzymuje i podnosi poziom jakości jej działań oraz zapobiega oderwaniu od faktycznych problemów społecznych. Nasze działania umacniają społeczeństwo obywatelskie, umożliwiają realny udział w życiu publicznym obywatelek i obywateli oraz tworzą podstawy do debat publicznych na tematy istotne ze społecznego punktu widzenia. Jednocześnie uważamy, że polityka i tworzenie praw w ważnych obszarach powinna uwzględniać głosy mieszkanek i mieszkańców, organizacji pozarządowych czy niezależnych ekspertek i ekspertów.

Instytucje publiczne podlegające monitoringowi obywatelskiemu często podejmują kroki na rzecz poprawy swojego funkcjonowania i podniesienia standardu świadczonych w danym temacie usług.

Fundacja Pozytywnych Zmian monitoruje głównie instytucje i realizaję obowiązków w temacie przeciwdziałania przemocy, równości płci i aspektów prawnych związanych z tymi tematami.

Nasze najważniejsze publikacje to:

"Reagujemy przeciwko przemocy"- raport z monitoringu 167 gmin województwa śląskiego pod kątem praktyk, oraz realizacji zadań instytucji publicznych w zakresie pomocy kobietom-ofiarom przemocy".

„MAPA - REAGUJEMY przeciwko przemocy”

Informacje zebrane podczas monitoringu śląskich gmin zamieściłyśmy na specjalnie stworzonej stronie internetowej: „MAPA - REAGUJEMY przeciwko przemocy” www.mapa-reagujemy.slask.pl . Mapa zawiera informacje na temat miejsc, instytucji, organizacji i osób które udzielają pomocy osobom doświadczającym przemocy na terenie wszystkich 167 gmin woj. śląskiego.

Mapę znajdziesz tutaj: link

”207 KK – znęcanie się nad osobą najbliższą – monitoring śląskich sądów”

Raport z monitoringu sądów rejonowych na terenie woj. śląskiego w zakresie wyroków sądowych wydanych z art. 207 kodeksu karnego tj. znęcanie się nad osobą najbliższą.

W ramach naszych działań prowadziłyśmy również inne monitoringi i działania strażnicze jak np: Raport z monitoringu funduszu korkowego w Bielsku-Białej.

W ramach naszych działań watchdogowych prowadzimy również Obserwacje rozpraw sądowych Rozprawy z art 207 k.k. odbywają się w sądach rejonowych w wydziałach karnych

CHCESZ DZIAŁAĆ?

Jeśli jesteś zaintersowana/ zainteresowany napisz do nas.

Polecamy:

- Stronę najważniejszej i najbardziej profesjonalnej organizacji zajmującej się działaniami strażniczymi w Polsce- Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska

http://siecobywatelska.pl/

- Portal Watchdogportal.pl (dawniej Watchdog.org.pl), który jest jedynym w Polsce portalem poświęconym w całości tematyce działań strażniczych

http://watchdogportal.pl/

Aktualności: Kontrola obywatelska

29. 12. 2015

Podsumowanie 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

2015 rok był dla Fundacji Pozytywnych Zmian czasem ogromnej aktywności, wielu działań na różnych polach, ale też ogromnej satysfakcji.

28. 11. 2015

Happening przed Sądem Rejonowym dla m. Warszawy i debata w Fundacji Feminoteka

25 listopada 2015 r. był początkiem 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze Względu na Płeć oraz Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. W ten właśnie dzień Fundacja Pozytywnych Zmian zorganizowała w Warszawie dwa wydarzenia dotyczące tematu przemocy domowej

23. 11. 2015

16 dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

Fundacja Pozytywnych Zmian jest jedną z organizatorek 16 dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć. Ogólnopolską akcję koordynuje Fundacja Autonomia.

20. 11. 2015

Po wyroku przemoc trwa dalej - relacja z happeningu

19 listopada pod Sądem Okręgowym w Katowicach odbył się happening „Po wyroku przemoc trwa dalej" przygotowany przez ART 207 Artystyczną Grupę Antyprzemocową i Fundację Pozytywnych Zmian. Celem happeningu było zwrócenie uwagi opinii publicznej na przytłaczającą ilość wyroków wydawanych w zawieszeniu w sprawach dotyczących przemocy domowej i nikłe stosowanie środków karnych oraz zapobiegawczych.